ოზურგეთი / Ozurgeti

ოზურგეთის ავტოსადგურიდან გამსვლელი ტრანსპორტი

Departure from Ozurgeti

# მიმართულება / Direction გასვლის დრო / Time of departure ფასი / Price GEL
1 ოზუში / Ozushi 13:00 14:00 2 ლ.
2 ნატანები / Natanebi  12:30 13:00 16:00 2 ლ.
3 გურიანთა / Gurianta  13:00 14:00 2 ლ.
4 ლიახური / Liakhuri 13:00 14:00 1.5 ლ.
5 ხიდისთავი / Khidistavi 13:00 14:00 4 ლ.
6 ანასეული / Anaseuli 13:00 15:00 17:00 1 ლ.
7 ზვანი / Zvani 13:00 14:00 16:00 1 ლ.
8 მერია / Meria 13:30 14:30 1.5 ლ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s