ტყიბული / Tkibuli

ტყიბულის ავტოსადგურიდან გამსვლელი ტრანსპორტი

Departure from Tkibuli

# მიმართულება / Direction გასვლის დრო / Time of departure ფასი / Price GEL
1 თბილისი / Tbilisi 5:30 6:30 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 12 ლ.
2 ქუთაისი / Kutaisi 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 3.5 ლ.
3 ზესტაფონი / Zestaponi 7:30 9:00 10:00 12:20 16:00 17:30 3 ლ.
4 ამბროლაური / Ambrolauri 8:30 14:30 3.5 ლ.
5 გურნა / Gurna 16:00 3 ლ.
6 ადიგენი / Adigeni 7:00 14 ლ.
7 გოგნი / Gogni 15:30 2 ლ.
8 ბათუმი / Batumi 6:20 12 ლ.
9 ჭიათურა / Chiatura 8:10 15:00 5 ლ.
10 ხარაგაული / Kharagauli 13:30 5 ლ.
11 თლუღი / Tlughi 12:00 3.5 ლ.
12 ცუცხვათი / Tsutskhvati 16:00 2.5 ლ.
13 ქუთაისი ძევრის გავლით / Kutaisi (Dzevri) 13:00 3.5 ლ.
Advertisements